Bu Blogda Ara

18 Ocak 2007 Perşembe

Kisaca Cerkesler

ÇERKESLER/KAFKASYALILAR,ÇERKESLERİN ANAVATANI
Çerkesler Kafkasyada binlerce yıldır yaşamakta olan otantik bir halktır. Etraflarında yaşayan halklardan belirgin şekilde ayrılan bir kültürel yapıları vardır.Kendi mitoslarına göre NART’ların çocuklarıdırlar.Avrupalılar Çerkesleri ‘CIRCASSIANS’ olarak adlandırırlar.Çerkes veya Kafkasyalı diye nitelendirilen bu halk aynı etnik kökenden gelen veya yakın akraba olan birçok boydan oluşur.Karadeniz ile Hazar Denizi arasında kalan koridorda Adigeler,Abhazlar,Osetler,Çeçenler ve Dağıstanlılar yaşamaktadırlar.Kafkasya terimi,coğrafik olarak bu bölgeyi tanımlar.


SÜRGÜN
Çerkes Halkları yaklaşık 300 sene boyunca Rusya ile yaptıkları özgürlük savaşını kaybetmişler ve tarihin en acımasız sürgününe maruz kalmışlardır.21 Mayıs 1864’te son Çerkes savaşçıları da yenilgiye uğramış,savaştan ve soykırımdan artakalanların büyük bir çoğunlığu Osmanlı İmparatorluğuna sürgün edilmişlerdir.Sürgüne tabi tutulanların 1.500.000 kişi olduğunda mutabakat vardır.Bunun da %30 kadarı,açlık,hastalık ve gemi kazalarında,sürgün yollarında hayatlarını kaybetmişlerdir.Çerkesler,şu anda tarihi topraklarının pek azında yaşamaktadırlar.Çerkesler,günümüzde anavatanları haricinde Türkiye,Ürdün,Suriye,ABD,Almanya,Hollanda gibi dünyanın 40’dan fazla ülkesinde yaşamaktadırlar.Sayısal olarak çoğunluk halen anavatanları dışında yaşamaktadır.


TÜRKİYE’DEKİ ÇERKESLER
Türkiye’de tüm Çerkes halklarından(Adige,Abhaz,Çeçen,Oset ve Dağıstan) çeşitli sayılarda insan yaşamaktadır.Türk Kurtuluş Savaşında aktif olarak yeralan Çerkesler,Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunda,Anadolu’da yaşayan bütün halklar gibi üzerlerine düşen herşeyi fazlasıyla yerine getirmişlerdir.Türk Kurtuluş Savaşinda hem bireysel hem de örgütlü direnişin İLK SAVAŞÇILARI:Çerkeslerdir.Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi aşamasında herzaman varolmuşlardır.


NART DESTANLARI(Nart Mitolojisi)
Çerkes toplumunun en önemli kültürel kalıntısı Nart Destanları’dır.Bilim adamlarının yaptığı çalışmalarla, Nart Destanları M.Ö. 3500-3000 yıllarında tarihlemekte ise de konu edindiği ilk başlangıç olguları bakımından destan başlangıcını daha da eski dönemlere taşımak mümkün gözükmektedir.

Hiç yorum yok: