Bu Blogda Ara

5 Nisan 2008 Cumartesi

ANAVATANA GİDİŞ PROSEDÜRÜ

Pasaport çıkartılması öncesi yapılacaklar:

1. 18 adet veya daha fazlası son halinizi gösterir resmi hazırlanacak resmi belgelerinizde kullanılmak üzere vesikalık fotoğraf çektirilmelidir, buna çocuklarınızda dahildir. Siyah çarşaf bağlayan hanım hemşehrilerimiz lütfen vesikalık resmi çektirirken alınları ve çeneleri net görünecek şekilde başörtüsü ile çektirsinler, zira nüfus dairesi ve pasaport bürosunda kabul edilmemektedir, boşuna ikinci bir masraf çıkmasın. 18 adet vesikalık fotoğraf maliyeti 15,00 YTL’dir.

2. T.C. Vatandaşlık numarası yazılı kimlik kartının çıkartılması;

Yeni kimlik kartı çıkartılabilmesi için ikametgahınızın bulunduğu muhtarlıktan 2,50 YTL karşılığında kimliğe yapıştırılacak resim yapıştırılmış “Kimlik Kartı Talep Formu” çıkartılır. Bu form ile Nüfus Dairesine başvurulur ve vesikalık resim verilip 3,50 YTL karşılığında üzerinde T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu yeni kimliğiniz çıkartılır.

3. Aile (Evlilik) Cüzdanlarını yenilemesi gerekenler:

Evlilik cüzdanlarında çocuklarının kaydı bulunmayanlar yada cüzdanları eski olanlar yine ikametgahlarının bulunduğu muhtarlıktan “Aile (Evlilik) Cüzdanı Talep Formu” yine 2,50 YTL karşılığı eşlerin cüzdana yapıştırılacak resimlerin aynısı üzerinde olacak şekilde çıkartılır. Bu form ile Nüfus İdaresine başvurularak yine eşlere ait vesikalık resimler verilerek 24,00 YTL karşılığında yeni Aile (Evlilik) Cüzdanı alınır, aileye mensup çocukların bilgileri mutlak suretle evlilik cüzdanına işletilmelidir.

4. Hazır Nüfus idaresine gelmişken ailenin bireylerine (baba, anne ve çocuklara) ait bilgilerin yer aldığı “Nüfus Kayıt Örneği” parasız olarak çıkartılır, imzalı ve mühürlü olmalıdır. Bunda ailenize ait nüfus kütük bilgileri yer almaktadır, bir başka isimle “Vukuatlı Nüfus Örneği” de denmektedir.

5. Yine nüfus idaresindeyken mümkünse; Kafkasya’dan ilk gelen büyüğünüzün kimlik bilgileri ile başlayıp çocuklarınıza kadar uzanan aile şeceresini gösterir “Nüfus Kayıt Örneği” bilgilerini de imzalı ve mühürlü olarak isteyin. Eğer eşinizin ataları da sizinki gibi Kafkas göçmeni ise aynı bilgiyi eşiniz içinde isteyin. Hala ilk atanızın geldiği memlekette oturuyorsanız nüfus idaresinden bilgisayara işlenmeyen ama Osmanlıca kayıtlarda yer alan büyüklerinize ait nüfus bilgilerinin fotokopisini de yine aslı gibidir kaşeli olarak imzalı ve mühürlü şekilde alın. Nasılsa beleş...

6. Yeni çıkartılan Nüfus Kimliklerinizden daha sonra başka resmi dairelerde ve yurtdışında sizden isteneceğinden net olarak onar(10) tane fotokopi çektiriniz. Bu da tutsa tutsa en fazla 2,00 YTL tutar.

7. Yeni nüfusların fotokopileri ile birlikte herhangi bir vergi dairesinden alınacak Vergi Kimlik Numara ve kartları


Pasaport çıkartılırken:

1. İlk defa Umuma Mahsus Lacivert Pasaport çıkartacaklar için veya var olan pasaportlarını uzatmak isteyen veya geçerli bir nedenle pasaportlarını değiştirmek isteyen şahıslar için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:
a) Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi, Nüfusta T.C. vatandaşlık numarası yazmıyorsa internet çıktısı, vergi kimlik kartı
b) Yeni alacaklar için 4, var olan pasaportunu geçerli bir nedenden dolayı ( vize reddi alınması, sınır dışı kaşesi vurulması, eşkal değişikliği, medeni hal değişikliği vb ) değiştirilmek zorunda olanlar için 3 fotoğraf, pasaportunu uzatmak (temdit ) isteyenler 3 adet fotoğraf,
c
) İstenen süreye göre maliye veznelerine yatırılacak para karşılığı alınan harç makbuzu ve emniyet bürosuna ödenecek defter ücreti 2006 yılı karşılıkları:

Pasaportun Süresi Süre Harcı Defter Harcı Toplam
6 aya kadar olanlar 88,70 YTL 70,00 YTL 158,70 YTL (*)
1 yıl için olanlar 126,70 YTL 70,00 YTL 196,70 YTL
2 yıl için olanlar 213,70 YTL 70,00 YTL 283,70 YTL
3 yıl için olanlar 305,50 YTL 70,00 YTL 375,50 YTL
3 yıldan 5 yıla kadar olanlar 433,00 YTL 70,00 YTL 503,00 YTL (**)


(*) Bu süreye birçok ülke vize vermemektedir.
(**) Geçici oturum almak isteyenler için en az 5 yıllık pasaport çıkartılmalı.

Eğer çocuklar anne veya babanın pasaportuna kaydedilecekse ve yedi (7) yaşından büyüklerse pasaport süre harcı onlar içinde yatırılacaktır. Örneğin; 5 yıllık çıkartılacak annenin pasaportuna kayıtlı iki (2) çocuğun bulunması ve babayı da hesapladığımızda dört(4) kişilik bir ailenin toplam pasaport çıkartma maliyeti aşağıdaki gibidir:

Anne için pasaport süre harcı 433,00 YTL

1. çocuk için pasaport süre harcı 433,00 YTL

2. çocuk için pasaport süre harcı 433,00 YTL

Hepsine ait tek defter (pasaport) 70,00 YTL

1.Toplam 1.369,00 YTL

Baba için pasaport süre harcı 433,00 YTL

Pasaport defter ücreti 70,00 YTL

2.Toplam 533,00 YTL

1. ve 2. Toplamı 1.902,00 YTL


Ama bu kadar korkmayın, size bir de Adıgelere has maliyet çıkartayım, bakın bu hoşunuza gidecektir. Yukarıda belirttiğimiz üzere Geçici Oturum Belgesini Adıgey Cumhuriyeti’nden almak isteyenler en az beş(5) yıl süreli pasaport çıkartmak zorundadır demiştik, bu doğrudur. İsteyenler ilk etapta pasaportlarını bir(1) yıllık çıkartıp, Geçici Oturum Belgesi’ne müracaat öncesi Adıgey’in başkenti Mıyékhuape’ye (Maykop’a) 4 saat uzaklıktaki Navorasisk Şehrinde bulunan Türk Konsolosluğundan sadece 56 Dolar karşılığı pasaportlarını uzatabilirler. Hele birde çocukları yedi (7) yaşını pasaport süre uzatımı başvurusu öncesi doldurmamış iseler onlar içinde ek süre uzatımı harcı yani 56 Dolar ödemeyecekler.


Hemen hesaplayalım mı?

Türkiye’de
Navorasisk’te
56 Dolar = 76 YTL
Toplam
Anne için pasaport süre harcı 126,70 YTL 76,00 YTL 202,70 YTL
1. çocuk için pasaport süre harcı 126,70 YTL 76,00 YTL 202,70 YTL
2. çocuk için pasaport süre harcı 126,70 YTL 76,00 YTL 202,70 YTL
Hepsine ait tek defter (pasaport) 70,00 YTL
70,00 YTL
1.Toplam 450,10 YTL 228,00 YTL 678,10 YTL
Baba için pasaport süre harcı 126,70 YTL 76,00 YTL 202,70 YTL
Pasaport defter ücreti 70,00 YTL

70,00 YTL

2.Toplam

196,70 YTL

76,00 YTL

272,70 YTL

1. ve 2. Toplamı

646,80 YTL 304,00 YTL 950,80 YTL


İstanbul’da ikamet edenler için pasaport çıkartabilecekleri İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Pasaport harcı yatırılacak Maliye Vezneleri merkezlerini gösterir adresler aşağıdaki web sayfasında mevcuttur:
http://www.iem.gov.tr/iem/?m=2&s=159


d) Pasaport bürolarından alınacak form doldurularak yeni alacaklar, pasaportunun süresini uzatacak veya değiştirecek olanlar ilk üç maddede belirtilen evraklarla en yakın ilçenin pasaport bürolarına müracaat edeceklerdir.

2. Anne yada babaları tarafından çocuklarıyla beraber yapacakları pasaport müracaatlarında, çocuk kendi başına pasaport alacaksa anne - baba ikisi de, anne - babadan birinin pasaportuna işlenecekse diğer tarafın vereceği noterden tasdikli (30,00 YTL) veya pasaport biriminde hazırlanacak muvafakat name ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Kendisine pasaport alınacak veya anne yada babadan birinin pasaportunun refakat hanesine kaydedilecek çocukların sadece müracaata getirilmeleri zorunludur. Anlaşılacağı üzere beraberinizde götüreceğiniz 18 yaşından küçük çocuklarınız varsa onlar içinde ayrı birer pasaport çıkartma imkanınız var. Eğer 70,00 YTL pasaport defter ücreti ve 1 yıl için 126,70 YTL süre harç ücreti olmak üzere 196,70 YTL size çok gelmeyecekse onlara ayrı birer pasaport çıkartılmasında fayda var. Zira Türkiye’ye kısa süreliğine geri dönmek icap ettiğinde ve geri dönemese bile çocuklar Kafkasya’da kendi pasaportları ve vizeleriyle rahatlıkla kalabilirler.


Pasaport çıkartıldıktan sonra:

1. Pasaport çıkartıldıktan sonra eğer turist vizesi ile 15 günlük bir gezi için gidilmesi düşünülüyorsa:

Turist vizesi alınma işlemleri yaklaşık 1 hafta sürmekle birlikte bu hizmet ilgili turizm firması tarafından 80 Dolar karşılığı isteyene verilmektedir. İstanbul-Krasnodar Gidiş-Dönüş uçak bileti 340 Dolar olup, aynı turizm firması Kuban Havayolları’na ait uçaklar ile bu hizmeti sizlere sunmaktadır. İstenildiği taktirde kişi başı 15-20 Dolar bir ücretle Krasnodar Havaalanından Adıgey Cumhuriyeti başkenti Mıyékhuape’ye kadar ulaşım 5 kişilik bir taksi ya da minübüsle bu hizmette temin edilebilinir. Yalnız, Krasnodar-Mıyékhuape arası araç yolculuğu organizasyonunu Türkiye’den hareket etmeden önce organize etmekte mutlak suretle yarar vardır. Dolayısıyla bu hizmeti alabilmek için Taksici Mehmet diye nam salmış Mıyékhuape’de ikamet eden bir Türkiyeli hemşehrimizle irtibata geçebilirsiniz. Kendisinin telefonunu araca binecek kişi sayısını, kişi başı ulaşım ücretinin ne kadar olacağını ve ödemenin kendisine nasıl ulaştırılacağı konularını lütfen görüşüp netleştiriniz. Hatta ve hatta Taksici Mehmet Bey’den Mıyékhuape’de kalınabilecek yerler hakkında bilgi alınabilir, pansiyon kiralamak gibi bir talebiniz olduğu taktirde size ne kadara malolacağı bilgilerini de isteyebilir, bunu organizede edebilirsiniz. Şimdi akılda kalacak şekilde pasaport çıkartılması sonrasından bu seyahatinize ilişkin maliyetleri tekrar gözden geçirelim:

1 yıllık pasaport çıkartılması 146 Dolar 196,70 YTL
İstanbul-Krasnodar Gidiş Dönüş Uçak Bileti 340 Dolar 459,00 YTL
Havaalanında Yurtdışı Çıkış Harç Pulu 12 Dolar 15,00 YTLBu pul, havaalanındaki maliye veznelerinde satılmaktadır.

7 yaşını doldurmamış çocuklardan alınmaz.

Kimlerin ödemeyeceği Ek Bilgiler bölümünde belirtilmiştir.

Uçak seyahati sonuna doğru hostesler uçak daha inişe geçmeden Rusya harici turistler için düzenlenmiş Arrival (varış) formu verirler. Eğer vermedilerse mutlaka hatırlatıp isteyin. Verilen bu formdan 2 adetini, sizden istenen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki gibi ilgili kutucuklara büyük harflerle yazarak doldurunuz. Krasnodar’a indikten sonra pasaportunuz ile birlikte doldurduğunuz bu formları pasaport memuruna vereceksiniz. Memura gülümsemeyi, teşekkür (Spasiba) etmeyi ve bunlardan önce Kafkasyalı kimliğinizi sergileyecek her türlü eşyadan, rozetten, kolyeden kurtulun.


Kiralık evlere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir 150 Dolar 202,00 YTL

1 odalı, mutfaklı ve banyo-tuvalet aylık 2.500-3.000 Ruble= 87-105 Dolar

2 odalı, mutfak ve banyo-tuvalet aylık 3.000-4.500 Ruble=105-160 Dolar

3 odalı ,mutfak ve banyo-tuvalet aylık 4.500 Ruble ve üzeri=160 Dolar ve üzeri

Evlerde doğalgaz, sıcak ve soğuk su, standart olup bahsi geçen aylık

kira tutarlarına elektrik harcaması ile birlikte dahil edilmiştir.

Ayda 4 hafta olmak üzere toplam Pazar masrafı 72 Dolar 97,20 YTL

(bir yetişkin insan için tahmini haftalık Pazar 500 Ruble=18 Dolar)

Bazı gıda maddelerinin Ruble fiyatları aşağıdaki gibidir:

Ekmek 10, Et (kg) 150, Domates (kg) 60, Salatalık (kg) 70,

Bal, peynir kahvaltılık yiyecekler Türkiye’den çok daha ucuz.

Et alırken Domuz Eti olmaması gerektiğini özellikle satıcıya hatırlatın.

Aylık şehiriçi gidiş-geliş ulaşım ücreti 420 Ruble 20 Dolar 27,00 YTL

Belediye araçları sadece gidiş 4 Ruble

Dolmuş minibüsler sadece gidiş 7 Ruble

Aylık sigara maliyeti diye bir maliyet kaleminiz Krasnodar Havaalanı’na ayak basar basmaz artık sizin için yoktur. Çünkü kötü alışkanlıkları Türkiye’de bıraktınız değil mi?...

TOPLAM 242 Dolar 326,20 YTL3. Götürülmesi unutulmaması gereken diğer resmi evraklarınız:


Kaydı ve Rusça tercümesi (küçük-büyük herkese alınması lazım) 3,00 YTL

Sürücü Belgesi (ehliyet) ve Rusça tercümesi, eğer belgeniz çok eskimişse yenisini çıkartırsanız iyi olur.

Yıpranma veya kimlik değişikliğinden dolayı Sürücü Belgesi Değişimi aşağıdaki belgelerle yapılmaktadır:

-Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
-Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı
-Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi İki adet fotoğraf
-Eski Sürücü belgesi.
-Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi)
-Sürücü belge ücreti 27,00 YTL

Bitirdiğiniz okula ilişkin Okul Diploma aslı ve Rusça tercümesi,
Meslek ile alakalı varsa diplomanız, Ustalık belgeniz, bonservisiniz ve tercümeleri.
Çocuklarınıza ilişkin doğduğu hastaneden alınacak Doğum Belgesi imzalı mühürlü nüshaları ve Rusça tercümeleri

4. Geçici Oturum Belgesi müracaatı için yapacağınız müracaatta yukarıda bahsi geçen belgelerin ver tercümelerinin müracaat esnasında yanınızda olması halinde hemen müracaat edebilirsiniz. Müracaat sonrası iş sadece hükümet tabiplerinden olur raporu almaya ve Mezıkuwu’nın insafına kalmıştır. Bunun yanı sıra 600 Ruble gibi bir harç ücreti ve herhangi bir Rus bankasında birisinden emanet alıp açtıracağınız hesapta 2-3 gün tutabileceğiniz 1000 Dolar ilişkin dekont aslı.


Ev eşyaları:

Yatak Odası Takımı 18.000 Ruble 632 Dolar 853,00 YTL
Oturma grubu (2 çekyat, 2 koltuk) 15.000 Ruble 526 Dolar 710,00 YTL
TV+Uydu Anteni+Receiver 9.000 Ruble 315 Dolar 426,00 YTL
İki katlı Döşekli Çocuk Ranzası 12.000 Ruble 421 Dolar 568,00 YTL
Çocukların eşyaları için çekmece 3.000 Ruble 105 Dolar 142,00 YTL
Buzdolabı (Samsung /LG, 3 yıl garanti) 15.000 Ruble 526 Dolar 710,00 YTL
Çamaşır Makinası (Samsung/LG) 15.000 Ruble 526 Dolar 710,00 YTL
Fırın (üzerinde ocakları olan) 6.000 Ruble 210 Dolar 284,00 YTL
Mikro dalga fırın 2.000 Ruble 75 Dolar 95,00 YTL
Ütü 1.000 Ruble 38 Dolar 48,00 YTL
Mutfak eşyası (tencere, tava, tabak vs.) 10.000 Ruble 350 Dolar 475,00 YTL
Mutfak masası ve sandalye 6.000 Ruble 210 Dolar 284,00 YTL
TOPLAM 112.000 Ruble 3.934 Dolar 5.305,00 YTL

Hiç yorum yok: