Bu Blogda Ara

27 Şubat 2007 Salı

Kafkas Halkları

Adigeler,Abhazlar,Abazalar,Çerkesler,Kabartaylar olarak aşağıda yapılan sıralama tarihsel süreç içerisinde zorlamayla oluşturulmuş bir farklılaştırma ve bölme politikasının sonucu olup gerçekte hepsi tek bir halktır. Aralarında zaman içerisinde oluşturulmuş bölgesel farklılıklara ve sovyet döneminde özellikle gayret edilen ayrıştırma politikasına rağmen gerek dil gerekse etnik ve tarihsel köken olarak birbirlerinden hiç bir farklılıkları yoktur.
Bu tür bir sınıflandırmaya gidilmesinin nedeni tarihsel süreç içerisinde oluşan coğrafi ayrılıkları kullanarak halkımızı parçalamak , bunların herbiri ayrı birer halkmış gibi göstererek birbirinden kopartıp uzaklaştırmak ve nihai hedefte asimile etmek gayretinden başka bir şey değildir.

Tarihsel kökeni,dili,kültürü aynı olan Adigelerden bizim de bu şekilde sınıflandırılarak bahsetmemizin nedeni kültürel ve etnik farklılıkları değil ,sadece yaşadıkları coğrafi bölgelerin faklılığı ve bu gün için farklı cumhuriyetler olarak devam etmeleri nedeniyledir.

Adigeler,Abhazlar,Kabartaylar ve Çerkesler aynı tarihi,kültürü ve dili kullanan ve temeli aynı kökenden gelen bir tek milletin unsurlarıdır.

Hiç yorum yok: